Antón Mascato

Antón Mascato mantivo unha longa amizade con Del Riego.
star
CULTURA

Por outra biografía de Francisco Fernández del Riego

Antón Mascato vén de publicar De Compostela ao exilio inerior (Alvarellos), unha biografís de Francisco Fernández del Riego que aborda algúns temas espiñentos que adoitan evitarse. O autor avoga por revisar e ampliar a biografía dun home que o fixo case todo na Galiza e que el considera "historia viva do nacionalismo".