anime

Un equilibro case perfecto entre a parte dramática e brutalidade da acción.
star
Cinema

Equilibro case perfecto

Consta dun profundo estudo freudiano dos personaxes xunto decenas de capas de complexas subtramas que van desde a intrahistoria até o romanticismo máis sensibleiro, pasando pola filosofía humanista