martes 30/11/21

abusos

O xefe das milicias falanxistas da Consolación na Estrada, Alfonso Castro Pena co seu alumnado.  Arquivo Xoán Carlos Garrido
MEMORIA E HISTORIA
1936: o imperio da delación e da roubacha en Tabeirós-Montes (II)

"Eran malos de raza e de inclinación"

Nesta bisbarra, os abusos de toda caste tiveron na delación un soporte necesario que, a maiores, contribuíu a alcanzar outro obxectivo dos franquistas: desartellar mediante a desconfianza unha…