Opinión

Outro plan

A valoración do Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da COVID-19, presentado pola Consellaría de Cultura e Turismo, provocou unha forte reacción crítica no sector cultural.

Un rico, plural e dinámico sector que, tal e como recolle este plan, representa o 2,5 no PIB, con 34.000 empregadas, un 5,4% de crecemento nos últimos anos e no que Galiza é a quinta comunidade autónoma con maior nivel de emprego.

Fronte á enumeración de cifras millonarias que recolle a literatura do plan -10,2 millóns de euros en cultura, 11 millóns en turismo e 5,6 no Xacobeo 2021- para a literatura galega o impacto do presumíbel investimento é ben cativo, pois o coidado do libro é exiguo e nada representativo do peso específico que ocupa na cultura galega.

Malia algunhas medidas inconcretas para o sector do libro, dirixidas a editoras, librarías, feiras do libro, traducións e bibliotecas públicas, observamos que a grande ausente na cadea vital do libro é precisamente quen a inicia: a autoría.

Demandámoslle ao buscador que nos indique cando, en 74 páxinas, se mencionan no plan as palabras escritora/escritor e respóndenos que apenas nunha ocasión, na páxina 44, para se referir ao apoio á dramaturxia contemporánea galega a través do “Impulso dos premios de dramaturxia, fundamentais para o mantemento do emprego de escritores e dramaturgos”.

Verificamos a ausencia explícita de propostas para autoras e autores, o primeiro paso imprescindíbel para o nacemento do libro, en soporte impreso ou dixital, deixar de ser materia branca.

Procuramos respostas incomprensíbeis nas declaración do Conselleiro de (menos) Cultura e (máis) Turismo: “A cultura é a alma do país e o turismo a súa face”.

A pandemia do coronavirus obriga a nos tapar as faces e o goberno galego invisibiliza de vez a face literaria da alma do noso país expresada a través do noso idioma.

Comentarios