domingo 25/10/20

Non se pode mirar para outro lado

Estamos a menos dunha semana das eleccións e por estes días aterran en Galiza diferentes personaxes da política española. Falan e falan e volven falar. E nótaselles o descoñecemento deste noso pobo. Como se non pasasen os anos e moitos feitos, botan man de estereotipos e tópicos, cando non, e dóenos, de actitudes de pura diglosia cidadá. Unha “peniña”. Nin se preocupan de estudar o papel e logo o discurso cáeselle das mans. Aínda os hai que pensan naquela imaxe colonizadora de “nós temos a terra e vostedes (Galiza) teñen a biblia, ou o rosario”. Non entenden que fronte a “letrados” coma eles, a nós o que nos gusta ser é “nacionalistas paletos”. Disparan sen apuntar e fano mal. Desatinan da vista e da “cabesiña”. Vémolos ben. Nós non miramos para outro lado.

O domingo ha ser a data na que as galegas e os galegos de nación lideremos Galiza para irmos a outro sermos. Poñeremos á vista as nosas emocións e a traballar as nosas forzas para que cambien moitas cousas. Seremos conscientes do moito e bonito que podemos acadar para construír convivencia de nación, pois o cohabitar de arestora non nos leva a ningunha parte. Este Goberno está vacinado contra a pluralidade e patrimonialízao todo. Os tempos son (e veñen) duros e os cambios políticos han saber a pobo. O que nos amala non é un feitizo de eternidade. Temos que subir aos soños que leven consigo complicidades. Por iso votar ha ser o mínimo que facer na nosa loita para triunfo da nosa cidadanía. Son tempos da nación galega para que nos determinemos nunha nova normalidade. Non se pode mirar para outro lado.

Non se pode mirar para outro lado
comentarios