Laura Vilaboy
Laura Vilaboy
Opinión

Educación Familiar ou Social? Novos pasos dunha longa andaina

O que se di, e o que se nomea, sempre importa. Porque o que non se di, o que non se nomea, é invisible a ollos da sociedade. Por iso o nomeamento e recoñecemento dunha profesión no marco normativo, especialmente cando ten un carácter pedagóxico e posibilita a incorporación das persoas á promoción…