M. Anxo Murado
M. Anxo Murado
Opinión

Discursos

Fora José Luis Balbín quen sinalara a riqueza do discurso de Felipe González en argumentos nos que a conxunción consecutiva " por consiguiente" daba paso a enunciados sen relación lóxica co antecedente. E fora tamén o director de La clave –espazo que tanto fan achar de menos os seus actuais…