martes 26/10/21
A opinión de
José Manuel Lage Tuñas

José Manuel Lage Tuñas

Concelleiro de Economía do Concello da Coruña

Sumar para avanzar

O 40 Congreso Federal do Partido Socialista, realizado a pasada fin de semana en Valencia, puxo de manifesto a capacidade dun partido...

A volta á normalidade fiscal

Durante o último ano e medio o noso planeta viviu unha situación de absoluta excepcionalidade, situación que mudou as nosas vidas e que...

O reto de transformar a cidade

A Coruña dispón dunha desas oportunidades que na historia das cidades aparecen só en contadas ocasións. A incorporación dos peiraos á...

Apostando firme pola recuperación

Tras perder case un 11% do Produto Interior Bruto (PIB) durante 2020, os datos indican que España está iniciando a senda da recuperación...

Non hai xustiza sen política fiscal

Entre os sinais de identidade dun goberno progresista figura, e nun lugar destacado, a política fiscal. A busca dunha redistribución...

Rebaixa histórica das peaxes da AP-9

Se José María Aznar non tivera asinado no ano 2000 a prórroga da concesión da AP-9, no 2023 a poboación galega tería vertebrada a súa...

O porto da Coruña é dos coruñeses

Co cambio de milenio o porto exterior da Coruña converteuse nunha realidade. En abril do 2005 colocábase a primeira pedra dun porto que...

O acceso á vivenda, un reto público

Nos últimos 30 anos (por non remontármonos medio século, con diferenzas aínda máis notables), a calidade de vida en España creceu...

Recuperar o espírito de Jacques Delors

A saída do Reino Unido supuxo, sen ningunha dúbida, a maior crise á que se ten enfrontado a UE dende a súa constitución. Culminado o...

Meirás, a historia recuperada

O Pazo de Meirás é unha metáfora que condensa a trepidante historia do país que puido ser e non foi. Dentro duns días, o 10 de xullo,...

España pode

O plan de recuperación, transformación e resiliencia, España pode, presentado polo goberno de Pedro Sánchez pasou con nota a avaliación...

A Coruña avanza a bo porto

Foron gobernos socialistas os que transformaron A Coruña na cidade que é hoxe en día, os mesmos gobernos que puxeron a urbe no mapa e a...

A recuperación económica poscovid

O túnel no que entramos en marzo de 2020 vai camiño de rematar. Con máis do 50% dos galegos xa vacinados (cando menos coa primeira das...

Mellores barrios, mellor cidade

Cando falamos de cidades, pensamos en espazos físicos, urbanizados e construídos mais esa cidade física non sería nada sen a outra...

A Intermodal, do dito ao feito

Pasar das palabras aos feitos é o que supón a sinatura do convenio entre o Concello da Coruña, a Xunta e Goberno de España para facer...

O futuro da refinaría da Coruña

Adecisión de aplicar un ERTE ao cadro de persoal da refinaría de Repsol na Coruña debe servir para que todas e todos fagamos unha...

A nosa aldea gala

As eleccións autonómicas madrileñas ocupan cada día ducias de titulares nos medios de comunicación nacionais e tamén en medios...

Explotación de recursos a cambio de nada?

Na época da responsabilidade social corporativa, o esperable das grandes compañías que viven da explotación dos recursos de todos é unha...

O acento nas pequenas cousas

O único fin de todo goberno reside en mellorar a vida das persoas alá onde teña responsabilidades. Unha definición tan básica non tiña...

Un virus nas finanzas dos concellos

A análise polo miúdo das contas municipais de 2020 permite poñer cifras concretas ao que xa se intúa de modo abstracto: a pandemia está...

¿U-la nova política?

Das cinzas aínda quentes da crise de 2008 xurdía no plano teórico unha nova forma de concibir a política. Esa concepción baseábase nunha...

Defendendo o interese público

Cando o 12 de febreiro deste ano a Audiencia Provincial da Coruña confirmaba a declaración do Pazo de Meirás como un ben pertencente...

Máis cooperación, menos confrontación

Os cidadáns non perdoarán aqueles representantes públicos que na zozobra dunha pandemia busquen obter outros réditos que non sexa a...

A Coruña sobe ao tren

A Coruña é o seu porto e o porto é A Coruña. Forman unha única realidade dunha cidade que non se entende rompendo a ecuación....