martes 02.06.2020
A opinión de
Xelís de Toro
Xelís de Toro Escritor e músico

Díxome un tal que non sei que

O ataque contra Carlos Santiago , porque outro nome non é doado encontrarlle, non é un acto aillado, forma parte dunha...