sábado 15/05/21
A opinión de
David Rodríguez

David Rodríguez

Escritor

Bipartidismo

Tras o ayusazo e o corte de coleta de Pablo Iglesias —sintomático do instaurado que está nos madriles o marco taurino-cañí—, Pablo...

Madrid vai ben

En toda elección hai incerteza, mais os resultados das madrileñas cumpriron co agardado. É humano laiarse duns resultados que non...

Dereita civilizada

Debateuse en tempos sobre a excepcionalidade ou non do s. XIX español. Menos dúbidas hai sobre a anormalidade que introduciu a guerra...

Madrid

Cando un se achega á reflexión producida con posteridade ao "desastre" de 1898 pola plana maior da intelectualidade española vese...

De máscaras e persoas

Persoa, personalidade, personaxe son palabras cuxa orixe está no ámbito teatral. Como nas traxedias antigas, nestes tempos revoltos...

Brañas

Coma nos tempos de Fraga, o PPdG deuse un verniz galeguista recuperando a Fundación Alfredo Brañas. Para compensar o cheiro a boina...

Barullo, podremia, fracaso

Disque o estado autonómico ideouno Ortega y Gasset. Unha descentralización controlada pero xeneralizada que dese nun barullo para diluír...

Señores e servos

O filósofo Friedrich Hegel especulou sobre a relación que se establece entre o que denominaba a conciencia do señor e a conciencia do...

De escisións e sínteses

1845, Benjamin Disraeli –futuro primeiro ministro do Reino Unido– láiase na novela Sybil or The Two Nations da fractura que o...

Tres hipóteses

As eleccións catalás do 14 de febreiro puxeron a proba o «efecto Illa». Efecto limitado que contén os seus «defectos». O PSC reabsorveu...

O PSOE e Carl Schmitt

Soberano é quen decide sobre o estado de excepción, dicía Carl Schmitt. Se trasladamos esa máxima á capacidade que ten un partido para...

A vía valenciana

O que poderiamos chamar «a vía valenciana» é o último MacGuffin ao que andan dando voltas columnistas de referencia para a progresía...

Modernos e posmodernos

A posmodernidade peitea canas, pero o debate na esquerda entre modernos e posmodernos ten unha vitalidade envexable. Non sen razón, os...

Os rostros da reacción

En 1975, a Comisión Trilateral alertaba de que o aumento da clase media e das súas expectativas era un desafío para os gobernos. O...

As cousas de comer

Bait é un filme de 2019 dirixido por Mark Jenkin. Conta a historia dun mariñeiro cornuallés que, debido a unha mala racha, queda sen...