mércores 27/10/21
A opinión de
Miguel Anxo Bastos Boubeta

Miguel Anxo Bastos Boubeta

Profesor de Ciencias Políticas da USC e doutor en Ciencias Económicas

Brexit: O Reino Unido volta a Europa

Os chamados europeístas láianse da consumación definitiva do Brexit. A verdade é que tardou e até o final estívose tentando reverter o...

En defensa do cupo galego

Din que o vello libertario norteamericano Murray Rothbard afirmou unha vez que a maior achega na historia da teoría política hispana foi...

A política da ortografía

Eu nom som lingüista e percebo bem pouco de se as soluções escolhidas nas normativas som ou nom correctas. Também nom sei diferenciar de...

Hai sitio para un galeguismo de dereita?

Calquera que estude a evolución histórica do galeguismo pode contrastar a enorme influencia que as distintas correntes ideolóxicas das...

A importancia de medios en galego

Poucas cousas poden ser tan nobres, e tan conservadoras, como querer preservar no tempo o legado cultural e lingüístico dos nosos...

Galiza e a reforma da Constitución

Denantes de discutir que aspectos deberianse tocar nunha hipotetica reforma da constitucion española deberiamos ter claro que tal...