Eliana Martíns Alvela
Eliana Martíns Alvela
Opinión

A violencia machista, máis alá das cifras

"Non penso revisar todo o puto Instagram para filtrar que fotos teño do meu pasado, tenme ata os collóns". Esta brava frase dunha moza que non pasaba dos vinte anos faime levantar a vista e atender a conversa entre ela e a amiga, na mesa do lado do restaurante. O relato é vello coñecido: o seu…