Opinións de Anselmo López Carreira

Anselmo López Carreira

Distopía

A outra noite durmín mal por culpa dunha distopía. Un castelo (por certo moi grande) ía sendo pouco a pouco rodeado con catapultas, bombardas e campamentos de guerreiros. Os de Dentro sospeitaron malas intencións e un bo día dixéronlle aos de Fóra: "Ei!, retiren xa toda esa trapallada e…