martes 29/09/20
A opinión de
Eva María Teijeiro Suárez
Eva María Teijeiro Suárez Docente e membro do Padroado da Fundación Manuel María de Estudos Galegos

Manual para rachar o silencio

Un pobo que cala é un pobo que esmorece, que camiña cara á súa propia extinción. Sabíao ben Manuel María -'non canta na Chá...