Opinións de Laureano Araujo

Laureano Araujo

Sarxento Studer, da Policía Cantonal!

Ás veces, o sarxento Studer, un pouco brusco, presentábase así. Como xa morreu, non saberá xamais que ten moito que ver co premio de literatura policial máis importante dos países xermanófonos, o Friedrich Glauser, que leva o nome do seu creador. O suízo Glauser naceu en 1896 e tivo unha…