xoves 28.05.2020
A opinión de
Marina Fernández Vigo
Marina Fernández Vigo Gaiteira, graduada en Linguas Estranxeiras e vogal da AGG

Historia da Nada

Un dos clásicos debates da música popular é o posto que esta ocupa respecto ós demais elementos. Explícome: debe a música subordinarse á...