David Balsa
David Balsa
Opinión

O futuro do PSdeG

O socialismo galego esta a viver tempos convulsos nos últimos anos froito tanto de factores internos -en especial o resultado dos ultimos procesos eleitorais no estado e en Galicia- coma tamen externos -a crise do socialismo español e europeo-. Nembargantes, esta…