Celia Armas García
Celia Armas García
Opinión

O deporte rei

Non sei se me pasa a min soa, aínda que sospeito que non. Non penso eu de min mesma que sexa moi extraterrestre, fóra de pequeñas veleidades extravagantes tal e como ser muller traballadora e remunerada e falar galego na Galiza, polo que teño a íntima…