Sabela Núñez Singala
Sabela Núñez Singala
Opinión

Ausencia en valores

Os suspensos doen, os das fillas/os máis que os propios.   Ata hoxe sempre comprendín a súa razón: non acadar os obxectivos, descoñecer os contidos da materia, necesidade de realizar máis traballo, amosar maior interese... Porén, hoxe preciso reflexionar sobre o suspenso da miña…