Cristina López Sánchez
Cristina López Sánchez
Opinión

Fusión Oza-Cesuras: cando o todo é a suma das partes

En xuño de 2013 o PP, desde a Xunta e a Deputación da Coruña e co apoio das maiorías absolutas que tiña tamén nos concellos, promove a fusión dos concellos de Oza e Cesuras. Impuxérona sen participación da veciñanza, sen…