martes 22/06/21
A opinión de
María do Carme García Negro

María do Carme García Negro

Profesora de Economía Aplicada da USC A.H.

Para M. X. Queizán

Logo de ler a túa aportación publicada en Sermos… , sentín necesidade de facer un escrito coas miñas coitas froito de...

Onde vas, Beiras?

Ou quizabes debería dicer: Quo vadis, Beiras?