Opinións de Nacho Taibo

Nacho Taibo

Sobre Pancho Pillado

con Noli, Helena e Ana FALAR de Pancho en pretérito... Non o creo. Non tiñan por que ser exactas as súas opinións, mais sempre as fixo fundamentadas, firmes, lúcidas. Indignadas, só cando tiñan que selo. Logo de varios intentos souben que nunca discutiriamos. Baixo ningún pretexto. Por…