luns 25.05.2020
A opinión de
Henrique Harguindey Banet
Henrique Harguindey Banet Profesor e tradutor

Cuncas de patria

Era a fin da década de mil novecentos cincuenta. En Lugo. Os meus trece anos. Cos meus amigos andaba eu moito, no tempo das vacacións,...

Consentemento

Nos tres últimos meses, circunstancias familiares graves leváronme a visitar frecuentemente servizos de urxencia e hospitais públicos...

Matar unha lingua

Resulta irónico ver a Xunta de Galiza reunirse con responsabeis da política lingüística doutras comunidades autónomas con lingua propia...

Mincha ou caramuxo?

Coméntame o meu cuñado e vello amigo Andrés Salgueiro, sorprendido e indignado, que acaba de ver un libro sobre a comida galega que o...

Cando imos ter siso?

Non seny senón siso . Como nos cómpre ás galegas e galegos. Mentres Catalunya, dentro da súa diversidade...

Ramón Chao

Aínda non tiña eu vinte anos. Pasaron dende aquela, case mes por mes, cincuenta.

Ruptura

No colo da miña nai –coma quen di- aprendín a cantar as vibrantes palabras de Alfredo Brañas, do Casta dos Celtas que lle pediamos os dous fillos pequenos.