Luz Darriba
Luz Darriba
Opinión

Paco

Romperei a norma de falar de mulleres. Aínda que a amizade, e o xeito de entendela, tamén é cousa de mulleres feministas. E a amizade cos homes compañeiros de traballo nesa aventura solitaria que adoita ser a vida dxs artistas.  Vou falar dun home que acaba de deixarnos, antes de tempo, e,…