Francisco L. Vázquez Vizoso.
Francisco L. Vázquez Vizoso.
Opinión

Sobre os Plans de pensións privados (e II)

Texto escrito por Gonzalo Balo Mosquera e Francisco L. Vázquez Vizoso, Membros do Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen) Para obrigar as traballadoras e traballadores a subscribir plans privados de capitalización, proponse que na negociación colectiva se…