martes 04/08/20
A opinión de
Mercedes Queixas
Mercedes Queixas Escritora e profesora

Volver a palabra

Escribo coa respiración deste día que inaugura a rutina do aninovo, co contador dos nosos pasos a 0, após os latexos consumistas...

Vente vinte, vente vindo

  Chegamos ao segundo día grande deste aninovo, data marcada para sempre no noso imaxinario colectivo, entre estas páxinas...

Tocata e fuga de agosto

Conta agosto da fartura da terra e delata as vizosidades íntimas de quen merece apañar o que sementou e plantou nos meses que menceron o...

(Man)teñamos o plan

Recentemente o goberno da Xunta de Galiza, a través da SXPL, deu a coñecer ao público un Plan de dinamización da lingua galega...

A volta ao mundo en 40 km

Poden pensar (e hai quen pensa) que cada curso escolar remata cando o alumnado pon fin ao deslocamento diario ao seu centro de ensino....

Herdanzas en vida

Tradicionalmente, conxugar o verbo herdar en primeira persoa levaba implícita a dolorosa perda do ser querido a cambio da posesión dun...

Galiza mesma

Escribo hoxe setenta e cinco anos após a publicación dos tres feixes de discursos (...) escritos no desterro, para escorrentar a...

Escribir a noite

Pensei que aquelasferidas estaban aínda, en gran parte da sociedadearxentina, sen cauterizar, como taménocorría coas nosas da guerra...

E serás unha cerdeira!

Benquerido Xabier, direi  irmau, como gustabas de practicar e nos aprender desde a póla maior da amizade cómplice e honesta, en...

En plan

O hiperreducionismo lingüístico –en cantidade e calidade- que nos envolve lévanos á escoita permanente...

Seique

De disques e seiques está o mundo cheo é unha expresión ben aprendida na nosa casa en boca de miña nai,...

Con barqueira e remador

Estes días pasados, a Illa de San Simón volveu converterse en espazo alegórico e cómplice para as...

O tempo… ese obxectivo

Cantos máis camiños se busquen e promovan para invisibilizar a historia dun pobo, máis se reforzarán as...

O mentir pide memoria

Hai pouco preguntábanme como facía para sacar tempo para a escrita. A única resposta posíbel era dicir a...

Todo o que queda é o amor

Escribo hoxe cunha estraña e tensa friaxe nos dedos sabendo, benquerido Agustín, que será este o primeiro...

Veraneantes alucinóxinos

Agardamos as novas da volta do verán con atención parella ás de comezos do ano novo.

A Coruña, cidade das palabras e memoria dos días

Son veciña do barrio dos Mallos-Estación, desde onde de cando en vez baixabamos á Coruña. Filla de nai e pai traballadores con horario interminábel, que defenderon a vida familiar no mostrador dun pequeno negocio familiar, vindos á cidade procedentes do éxodo rural de finais dos 60, á procura de mellor futuro para os seus fillos.

Espellos e espellismos ante o Día da Patria 

Habito un fogar que ben puidera ser definido como zona de conforto ao pé de máis de 35.000 fogares veciños galegos que malviven sen ingreso ningún, sometidos a un agresivo proceso de desigualdade e onde o cumprimento do dereito ao traballo nin sequera é garantía que asegure os mínimos dereitos humanos para evitar a exclusión e a fenda social.

Inventariar o prohibido para descatologar o silencio

A afirmación explícita que responda a pregunta Quen son? debe manexar a muda da pel da prefixación da linguaxe encriptada para a marxinalidade social da muller que opaca a luz de seu. Inventariar o prohibido para expropiar a invalidez da mentira, amparada na historia condicionada e sempre contada polos vencedores. 

É Lei de Vida!

Os camiños da vida obrígannos a insonorizar o eco dalgunhas palabras con datas de caducidade biolóxicas para aquelas que contornan os imaxinarios máis íntimos.

O Día do Libro (Invisíbel)

Pasou o día, pasou a romaría, pensarían ao leren o título desta reflexión que agora iniciamos.

Non lles faltaría razón de non ser que, con certeza, na Coruña non houbo tal día nin tampouco romaría.

Darlle á lingua en cantidade e con calidade

Afirmar que a boa saúde dun idioma é diagnosticada a través da natural transmisión interxeracional e da fidelización intraxeracional do seu uso social pleno e, consecuentemente, ilimitado, é redundar na evidencia do acontecer lingüístico-cultural de cada comunidade.

De noite e de día

Podería suxerir este título unha reflexión sobre o paso do tempo ou sobre o rutinario movemento de rotación terrestre que regula os nosos hábitos diúrnos e nocturnos.

Declaración non institucional

O pasado 30 de xaneiro foi unha data para a multiconmemoración. 

Por unha banda, a xornada lectiva vivía o Día Escolar da Paz e Non Violencia nunha data que quere ser homenaxe renovada a Mahatma Ghandi, defensor dun ideario de paz, tolerancia, solidariedade, respecto polos dereitos humanos e xustiza social que aínda hoxe, 67 anos após o seu asasinato, precisamos para nos protexer da agresión do actual poder depredador: