Opinións de Henrique del Bosque Zapata

Henrique del Bosque Zapata

Somos unha nación cívica

Cómpre parabenizar a recente campaña desenvolvida por Vía galega, afortalando a conciencia de país. Temos que continuar a tarefa de desmitificar e desmontar os lugares comúns de todo ese ideario nacionalista español elaborado durante anos, desde instancias xurídicas, políticas e mediáticas, co que…