Henrique del Bosque Zapata
Henrique del Bosque Zapata
Opinión

Nacionalismo: ilusión e futuro

Padecemos, a escala mundial, unha carreira voraz de apropiación de mercadorías, recursos e capitais coa fin de incrementar desesperadamente os beneficios, nunha espiral incesante de destruír para rapinar. Isto sitúanos nunha das maiores crises da historia do capitalismo e que se está a…