domingo 19/09/21
A opinión de
Xosé Lois García

Xosé Lois García

Escritor

"Eppur si muove"

A pesares de certos desdéns, a sociedade galega móvese. Móvese dunha maneira certeira e categórica procurándose así mesma, dentro da...

A semente, a árbore a froita

A reflexión que empreguemos sobre un libro e o seu contido mais mediático, en seus  variados contextos, no que se explican as...

A ollada transversal

A recta final das eleccións galegas marca os tempos decisivos de ollar o noso país en transversal. En tódalas confluencias, matices e...

O pecho dunhas eleccións abertas

O 2020 non deixa de ser unha ano de graza e desgraza. Asistimos a estes aconteceres pandémicos dunha maneira tráxica e universal, que...

Persistentes mudanzas

Desafiantes mudanzas enmudecen a memoria de íntimos lugares de persistente cohesión vivencial, no que respecta a esa relación cultural e...

"I, Too, Am American"

Advertencia confirmada polo poeta negro norteamericano, Langston Hughes, proclamando: “Eu, tamén, son America”. A cidadanía...

Murguía, Brañas e Catalunya (e II)

Dun dos próceres e mentores da nosa patria, como Manuel Martínez Murguía, dixo atinadamente Vicente Risco: “Murguía é hoxe unha figura...

Murguía, Brañas e Catalunya

O Rexurdimento literario galego de finais do século XIX estaba dando seus froitos e consolidando valores intrinsecamente autóctonos,...

Teletraballo

As distancias laborais mudaron, adquiriron novas connotacións. Hai tempo que os sociólogos e outros observadores do mundo laboral ven...

Don Ricardo

Conmemorar a D. Ricardo Carvalho Calero (1910-1990), entre o gran público galego, no Día das Letras Galegas dedicadas a el no día de...

"Ben veñas maio, con toda a saúde!"

O refraneiro popular poucas veces nos leva a equivocación. Como o seguinte refrán: “Maio longo, dador de San Xoán claro e enxoito. O...

A primavera no cántico do cuco

A corentena pandémica ausentou a moitos das actividades e preferencias que un calcula realizar, rematando en suspense. Resulta...

Insurxencia vírica

En tempos de pan serodio, tal como está a correr nesta vertixe dos días, a invisibilidade pandémica percorre en vertical e horizontal,...

"Vivo sen vivir en min"

Íntima elocuencia a que personifica este verso teresiano, que nos serve de titular, para interrogarnos nestas circunstancias de estar...

Desvendando a Rosalía

Os lectores galegos de Rosalía en xeral tomamos unha certa opción de ler a súa poesía en galego e esquecendo o resto da súa obra...

A lexíbel persistencia

Como ateo convencido e practicante, persoalmente síntome aludido e beneficiado polas referencias que Jorge Mario Bergoglio, o papa...

A sanidade galega fronte a pandemia

O coronavirus pon a proba a capacidade organizativa da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e as diversas inflexións da era...

Andityas Soares de Moura

Andityas Soares de Moura Costa Matos, Barbacena, 1979 (Minas Gerais), ademais de ser poeta é profesor de Filosofía do Dereito e outras...

Retrovisor

O retrovisor transmitía visibilidade ao condutor “a”, sobre o auto “b” que ficou relegado a uns mínimos de velocidade Mais o seu...

Entroido e coresma

A Galiza desde a baixa idade media, até que os conxeladores impuxeron outras fórmulas de conservación de viandas, quitáronlle certo...

Quim Torra

A choza política habitada pola animalidade (o digo no sentido aristotélico, de que o home é un animal político) do desencontro en...

Permanecer no legado de Castelao

Xaneiro é para os galegos un mes entrañábel e multiplicado de lembranzas, porque é o mes enteiro do noso inesquecíbel Alfonso Daniel...

Poesía! Flor de vida namorada

Hoxe é un gran día para celebrar a dous poetas que tiñan o mesmo nome e, amais, naceron o 19 de xaneiro: Eugénio de Andrade (1923-2005)...

Nós Diario, unha cabeceira para durar

Sen dubida, o 2 de xaneiro de 2020 ficará na historia do xornalismo galego, escrito en formato papel e no noso idioma. Non deixará de...

A identidade preservada de Rianxo

Identidade e autenticidade preservan a Rianxo como un dos concellos con mais personalidade e distinción de Galiza. Os rianxeiros...

A luz imperfecta dos alcaldes populistas

A iluminación nadaleña, en seus excesos e babecadas de alcaldía, acapara a atención dunha maneira estridente, evasiva e de festa enteira...

Con voz propia en Madrid

Coido que o votante galego entendeu que o non ter voz propia no Congreso de Deputados en Madrid, por parte do BNG, era unha necesidade...