xoves 27/01/22
A opinión de
Héitor Picallo

Héitor Picallo

Escritor

Uns melindres para Iria

Quizais o tempo se nos foi axiña e as conversas resultaron as xustas para entenderse no indefinido... e respirar. Coincidimos por...

A Guerra da Auga (I) Roberto Blanco Torres na defensa das burgas

E poderíase dicir que hai pouco máis dun século a vila do Baño (Cuntis) está a rexurdir novamente dende o ámbito do termalismo (como fan tamén A Toxa, Mondariz e outros concellos). Pero as comodidades non son moitas, para as xentes do común, e o nerviosismo é un continuo estado de ánimo por mor de certos procedementos que fenden a tranquilidade dos cidadáns. Tempo atrás, 1853-1859, o cura párroco D. Nicolás García Sueiro defende con unllas e dentes os mananciais de auga termal así como a fundación hospitalaria que outrora tivera a ben crear o II Conde de Ximonde para todos os pobres do Reino da Galiza.