sábado 12/06/21
A opinión de
María Pilar García Negro

María Pilar García Negro

Profesora da UDC e escritora

Trazabilidade cultural

Foi o querido compañeiro Emilio López quen me explicou, hai xa moitos anos, a noción de trazabilidade, aplicada ao gando convertido en...

Monarquía republicana

No artigo da semana pasada talvez lembren que incluín unha cita epistolar en que a Galiza aparecía ecuacionada á natureza, cunha tese...

O país en diagonal

A sexta pasada, a Universidade Senior da Coruña tiña previsto lembrar a persoa e obra de Xela Arias, dedicataria do Día das Letras...

Contravir o refrán?

Chamoume a atención a mudanza proposta por estudantes da Universidade de Vigo en virtude da cal adoptan esa denominación no canto de...

Algo máis por absorber?

Refírome á absorción de Madrid. E cando falo de Madrid, fágoo da metonimia política ou, como diría o xornalista catalán Iu Forn, do...

Acto académico-eleitoral

Hoxe celébranse, por fin, as eleicións imperiais de Madrid. Que afortunada fun ao poder asistir, sen saír da Coruña, a un acto...

A Muralla

De que Muralla falarei? Porque murallas –ou restos delas– hai moitas. Falarei da Muralla de Lugo, a muralla por antonomasia da nosa...

Palabras que veñen e van

Son das que pensan que as aulas de lingua galega gañarían moito se o seu obxectivo principal fose a adquisición e mellora do uso dela...

A lingua galega, Peter Pan?

A política lingüística española ten un amplo historial hexemonista, con moi pouca orixinalidade a respeito do modelo lingüicida francés....

40 anos

40 anos do “Estatuto de Autonomía para Galicia. Lei orgánica 1/1981, de 6 de Abril”. Como ben se ve, é unha carta outorgada por parte do...

O renovo da vida

Pasado mañá, 25 de Marzo, lembraremos o trinta e un aniversario do falecemento de Ricardo Carvalho Calero. Con tal motivo, a Federación...

O lapis na orella

O desespero que causa depender dunha inacabábel consulta telefónica para resolver un trámite, concertar unha cita ou calquer outra...

Confusión extrema

Saudades dos encontros, en terras de Portugal, cos nosos benqueridos amigos Manuela e António Tavares: na Almada, en Lisboa, en São...

O Banquete de Conxo

No artigo da semana pasada, sinalamos unha efeméride significativa : 23 de Febreiro de 1880, en que Rosalía de Castro asina a súa magna...

Tal día coma hoxe

Tal día coma hoxe, de 1880, Rosalía de Castro asina a dedicatoria do seu Follas novas aos “Señores da Xunta Directiva e mais individuos...

O tempo e a memoria

O día en que fixen 20 anos, meu pai indicoume que o acompañase á Libraría Celta, de Lugo. Era para recoller unha estilográfica que me...

Falar / calar

Ambos verbos, para alén da rima consoante, sendo antónimos, só se diferencian por un son ou un fonema. Falar / calar: cantas veces non...

Castelao

A miña primeira colaboración deste ano dediqueina a Castelao, por ser o mes de Xaneiro estreitamente vinculado á súa persoa: naceu no...

Ano Santo, Xacobeo, Macabeo

Ano Santo é a denominación orixinal dunha celebración da Igrexa Católica que se remonta ao século XII: cando o día dedicado ao...

Crítica cítrica

Ambas palabras partillan letras e rima asoante. Cabe falar dunha crítica cítrica, por aceda, aínda que, ben mirado, as froitas cítricas...

Devolución

Sería boa cousa podermos falar dunha devolution á galega, como a escocesa por parte británica, mais non é do caso, non houbo nen hai...

Políticas feministas? (e II)

No artigo da semana pasada , referinme a un proceso crecente de absorción-asimilación do feminismo, como produto-mercadoría vendíbel...

Políticas feministas? (I)

Foi nos anos finais do século pasado cando se comezou a falar da necesidade de examinar os orzamentos públicos á luz do impacto de...

Galiza é un erro

Que ninguén se alarme. A afirmación que encabeza este artigo non me pertence a min senón que –segundo informacións de prensa–...

Cousas que non mudan

Neste ano pandémico, fóronse acumulando adxectivos e frases que abondaban nas novidades que el trouxo, incluídas andrómenas léxicas que...

Decembrar

Hai palabras que asocio inevitabelmente a unha persoa. A que titula este artigo lévame a un vello amigo, supoño que por lla ter ouvido...

Deter o nacionalismo ou deter a Galiza?

Un meu viciño (o mesmo que, hai anos, me deu a fotocopia do recibo “voluntario” do pagamento pro-Meirás que tivera que abonar un...

Feijoada galaica

A feijoada, o prato nacional brasileiro, é unha comida ben saborosa e nutritiva. A galega é, en troca, intragábel. Referímonos, claro...