mércores 22/09/21
A opinión de
María Pilar García Negro

María Pilar García Negro

Profesora da UDC e escritora

Os galegos non sabemos ler en español

Non son leitora habitual do DOG; mais, na procura doutro asunto, batín cunha información da Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro...

“... eu aínda estou vixente!!”

A exclamación que titula este artigo non é miña; pertence a María do Carme Kruckenberg: canto temos falado e canto temos rido con ela!...

Fonética

Co gallo da celebración das recentes Olimpiadas, foi frecuente en radio e televisión recordaren as que tiveran como sede Rio de Janeiro....

Máis do mesmo. Cara e cruz

"Falar galego é saudábel”. Tal foi o lema da campaña da Mesa pola Normalización Lingüística e mais do Grupo de Normalización do...

Carta aberta á Facultade de Medicina

Nun meu artigo recente, verbo das continuadas protestas de pacientes e facultativos sobre a saturación e as deficiencias da atención...

Eran pexegos...

Oconto foi así. Mercamos unha caixa de froita que se asemellaba aos melocotóns. Antes de os catar, chamoume a atención o tamaño máis...

Un galano poético para os tempos de hoxe

Non son poucas nen mornes as críticas destes tempos á xestión sanitaria pública. Este diario dá conta regularmente de moitas delas,...

Cando dormen as gaivotas?

Que as gaivotas son ruidosas e rebuldeiras, por non dicer directamente cargosas –ao xeito arxentino– non é novidade nengunha. O que me...

Prontuario fraseolóxico

Achego aquí unha breve serie de recomendacións para falar-escreber à la page (ao día, na moda: disimulen a tradución; só é por o...

Tempo e memoria

Teño un reloxo de parede, vello: cada dúas semanas, máis ou menos, cómpre darlle corda. No recomezo do seu son, o toque das horas é...

25 anos da DUDL

A Aureli Argemí, amigo da Galiza. Desde ela, aperta grande    A sigla correspóndese coa Declaración Universal de...

Un millón de euros

A noticia foi de pequeno tamaño ou non existiu. Informámonos de que a Xunta (isto é, todas e todos os contribuíntes galegos) concertou...

Unilateralidade e perdón

A Igrexa Católica demorou varios séculos en pedir perdón polas condenas de astrónomos ou de científicos que ousaban desafiar a ortodoxia...

Trazabilidade cultural

Foi o querido compañeiro Emilio López quen me explicou, hai xa moitos anos, a noción de trazabilidade, aplicada ao gando convertido en...

Monarquía republicana

No artigo da semana pasada talvez lembren que incluín unha cita epistolar en que a Galiza aparecía ecuacionada á natureza, cunha tese...

O país en diagonal

A sexta pasada, a Universidade Senior da Coruña tiña previsto lembrar a persoa e obra de Xela Arias, dedicataria do Día das Letras...

Contravir o refrán?

Chamoume a atención a mudanza proposta por estudantes da Universidade de Vigo en virtude da cal adoptan esa denominación no canto de...

Algo máis por absorber?

Refírome á absorción de Madrid. E cando falo de Madrid, fágoo da metonimia política ou, como diría o xornalista catalán Iu Forn, do...

Acto académico-eleitoral

Hoxe celébranse, por fin, as eleicións imperiais de Madrid. Que afortunada fun ao poder asistir, sen saír da Coruña, a un acto...

A Muralla

De que Muralla falarei? Porque murallas –ou restos delas– hai moitas. Falarei da Muralla de Lugo, a muralla por antonomasia da nosa...

Palabras que veñen e van

Son das que pensan que as aulas de lingua galega gañarían moito se o seu obxectivo principal fose a adquisición e mellora do uso dela...

A lingua galega, Peter Pan?

A política lingüística española ten un amplo historial hexemonista, con moi pouca orixinalidade a respeito do modelo lingüicida francés....

40 anos

40 anos do “Estatuto de Autonomía para Galicia. Lei orgánica 1/1981, de 6 de Abril”. Como ben se ve, é unha carta outorgada por parte do...

O renovo da vida

Pasado mañá, 25 de Marzo, lembraremos o trinta e un aniversario do falecemento de Ricardo Carvalho Calero. Con tal motivo, a Federación...

O lapis na orella

O desespero que causa depender dunha inacabábel consulta telefónica para resolver un trámite, concertar unha cita ou calquer outra...

Confusión extrema

Saudades dos encontros, en terras de Portugal, cos nosos benqueridos amigos Manuela e António Tavares: na Almada, en Lisboa, en São...

O Banquete de Conxo

No artigo da semana pasada, sinalamos unha efeméride significativa : 23 de Febreiro de 1880, en que Rosalía de Castro asina a súa magna...