sábado 16/10/21
A opinión de
Teresa Barro

Teresa Barro

Escritora

Cambio climático e doutrinamento

De que o clima está cambiando non hai dúbida. Pero o clima semella ter cambiado sempre, desde o comezo do mundo. O que é novo desta vez...

Rosalía e o sentimento

Hai moito ofendido nestes últimos tempos e moita expresión de sentimento. E sería útil lembrar que as elites e oligarquías sempre...

Democracia

Todo o mundo concordaría seguramente en que a democracia está vinculada á liberdade. Pero liberdade de quen, como e para qué? Conseguir...

A influencia de Ramón Piñeiro

A influencia de Piñeiro segue notándose moito na maneira en que se enfoca todo o relacionado co galeguismo, a lingua galega e o que...

Xustiza e liberdade

Esas debían ser as leis mais respeitadas na vida e no mundo, pero non son porque a sociedade está rexida desde tempos inmemoriais por un...

O uso do medo

O medo foi sempre arma que se usou para conseguir submisión, individual e colectiva. E sería útil ver a diferenza entre o medo razoábel...

Onde debe estar a capital?

Todo depende de que se pense que os sistemas xerárquicos son mellores e teñen menos problemas porque está claro quen manda e dirixe, ou...

Meirás

Din algúns que España é un modelo de democracia. Porén, o de que os herdeiros de Franco podan actuar como se tivesen direito a reter o...

O rei emérito

Na maneira en que chegou ao trono o rei emérito vese xa unha familia sen escrúpulos que se vendeu a Franco e o mandou cando era novo...

Desherdar os fillos

Semella que un dos efectos da pandemia é que moitos pais e nais queren que a lei permita desherdar os fillos. Alegan que, visto que os...

Ten futuro o galego?

Aló polos anos 70 do século pasado pensaron moitos que facer o galego lingua oficial lle daría o prestixio que precisaba e curaría os...

Saúde ou diñeiro?

Así foi como se presentou a resposta á pandemia do coronavirus. E habería que cuestionar que se usen escollas falsas para desviar a...

Política democrática

Democracia é o que debía ter habido sempre no mundo, pero moi axiña estabelecéronse sistemas xerárquicos que decretaron que algúns...

Por que morreu a aldea galega

Aló polos anos 50 e 60 do século pasado sucedeu algo moi decisivo para a Galiza, que foi que a aldea galega morreu. Os que vivían nas...

Para que son os estudos?

Todo depende do valor que se lle dea ao saber. O que non se pode negar é que o saber ten que ver co poder: por algo ás mulleres e aos...

Despois do virus

Acertan os que pensan que o mundo vai mudar radicalmente depois da pandemia? Valerá o virus para decatármonos dos desastres do...

Esquerda, liberalismo e progresismo

A esquerda desprestixiouse e perdeu a confianza da xente por non querer pensar e apontarse a un progresismo automático que non sempre...

De quen son os fillos?

Na familia patriarcal os fillos son propriedade dos que os fan. Nacen sen direitos e debendo agradecemento eterno e obediencia total aos...

Os británicos escolleron o Brexit

Oque trunfou nas recentes eleicións británicas foi a vontade da xente fronte ás elites políticas e culturais e os medios de comunicación...

Brexit e as elecciós no Reino Unido

Nun ambiente de frustración e desgosto cos políticos, haberá eleiciós o doce de decembro no Reino Unido, data pouco axeitada por...

Trae liberdade o liberalismo moral?

O liberalismo económico apresenta como liberador o que é escravizador, e o liberalismo moral axúdalle a facelo. A moral, as emocións...

A ilexitimidade do réxime de Franco

A mellor proba de que o réxime de Franco segue vivo é o poder que ten a familia do ditador.  Se o réxime estivese finalizado e...

Brexit e os políticos

Os votantes británicos perderon a confianza nos políticos cando, no 2009, xurdiu o escándalo dos gastos parlamentares, logo de que...

Como vai o Brexit

O fundamental do Brexit é que os que votaron para sair da Unión Europea fixérono porque querían a independeza do país, liberarse do que...

Picaresca disfarzada de política

O que a xente quer é política democrática. O que non quer é politiqueo e que os que se apresentan como políticos prediquen moral...

Esquerda, xustiza e liberdade

Os problemas da esquerda veñen de interpretar a realidade deixándose levar por ideoloxías e crenzas fervorosas  e dar máis...