Opinións de Rosario Sarmiento

Rosario Sarmiento

Elena Colmeiro, unha muller que constrúe coa cerámica

  A pasada semana o Conselo dá Cultura Galega dedicou unha xornada de homenaxe a Elena Colmeiro, unha muller  que foi unha absoluta precursora no desenvolvemento da escultura cerámica no Estado Español. Inqueda e innovadora, investigadora de materiais e novas…