Fernando Blanco
Fernando Blanco
Opinión

Xornalismo de tricornio

O dereito a comunicar información veraz non debería contemplarse apenas como un dereito de que son suxeitos os e as xornalistas e medios de comunicación, mais si como un dereito de que somos suxeitos pasivos a cidadanía, a quen, como tal, corresponde colectivamente a súa defensa. O que, na opinión…