domingo 28/11/21
A opinión de
Xoán Carlos Domínguez Alberte

Xoán Carlos Domínguez Alberte

Profesor de ensino público e escritor

A xente da Barreira

Con este título de Carballo Calero reanimábase o pulso exangüe da literatura galega, tres lustros despois do inicio da barbarie incivil...

Ao pé de obra (129): Pandemia

A comezos do andazo do coronavirus que estamos a padecer o pensador esloveno Slavoj Zizek publicou o ensaio Pandemia! A COVID-19 sacode...

Ao pé de obra (127): Cadencias

Esta nova proposta narrativa de Manuel Portas abre cunha cita sacada dun dicionario relativa ao significado do termo que lle dá título á...

Ao pé de obra (126): Porque te quero

A comezos de ano vía luz este título de Baldo Ramos na editorial Galaxia. Ao que lle habería que engadir a publicación, uns meses...

Ao pé de obra (124): Pazo de Tor.

  A lonxevidade creativa de Luz Pozo Garza abrangue un dilatado período que se estende dende 1952 —data da publicación d’ O...

Ao pé da letra : Tantos anos de silencio

Nesta proposta narrativa de Francisco Castro percíbese a importancia e o valor da palabra xusta. Coma no poema. Para, segundo insinúa o...

Birimbao

É esta a obra dun autor fundamental do noso sistema literario que se lle dá a coñecer ao lectorado máis de oitenta anos despois da súa...

A pé de obra (119): Luz

Cando empecei a tratar a Luz era eu bolseiro do Centro Ramón Piñeiro. Lembro perfectamente que acostumaba ila buscar á estación de tren...

A pé de obra (118): Un lume azul

Coma nunha partida de xadrez en que o movemento firme dunha peza conleva unha precisa exploración que ha de ocasionar irreversíbeis...

A pé de obra (117). Feliz idade

Este poemario de Olga Novo achega o rumor dun bosque de cromosomas que se renova nunha nova vida. A “Carta limiar” que introduce os...

A pé de obra 116: Beleza vermella

Ao ir pasando as páxinas desta novela de Arantza Portabales é doado percibir nelas o recendo dalgúns dos grandes clásicos da literatura...

A pé de obra: A luz da chuvia (115)

Resulta ben gratificante ser testemuña do achegamento conxunto ao eido da creación literaria de dúas voces que, por mor do fluír das...

A pé de obra: Rexurdimento (114)

Rexurdimento : a palabra e a idea é o título dun ben interesante ensaio do que é autor Anxo Angueira. Nel, como xa se evidenciaba...

A pé de obra: Alfredo de la Iglesia (112)

Esta obra constitúe un testemuño máis do amplo labor erudito exhibido polo profesor Xesús Alonso Montero na morea de publicacións que...

A pé de obra: Tíralle da Lingua 2019 (111)

Logo dun par de anos sen se celebrar, a AS-PG volveu convocar a final de ámbito galego do Tíralle da Lingua. Esta, a XVIII edición, tivo...

A pé de obra: Por puntos (110)

A representación da realidade a través da linguaxe adquire nesta novela de Manuel Portas unha lúcida operatividade de base popular....

A pé de obra: Infamia (109)

As arestas irregulares do gume irto dun cristal que se fenden na carne da propia man, e que, malia iso, non deixa de apreixar con forza....

A pé de obra: O Anxo de Monteasnal (108)

Este ensaio, do que é autor o profesor Raúl Soutelo Vázquez, inclúe un xa de seu elocuente subtítulo: Investigación e didáctica da...

Fornelos & Fornelos

Levan transcorridos xa oito anos dende que agromou o primeiro esteo deste proxecto literario do que é autor Xerardo Quintiá. Así, coma...

A orde do día

Esta obra, da autoría de Éric Vuillard, vérquese ao galego ao pouco da súa publicación orixinal en francés. A responsábel desta versión...

A utopía que diluíu o vento

O Couto Mixto acada o valor simbólico da liberdade, da república, da independencia, tal como subliña Xosé Luís Méndez Ferrín nas verbas...

Certame de Poesía Francisco Añón

Acaba de se distribuír o volume do  XXII Certame Francisco Añón de Poesía.  Convocado polo concello de Outes, é esta unha...

A cama de meu avó

O negativo da identidade.  A cama de meu avó Manuel Sanmartín Méndez . E a procura do acomodo necesario da interrogante. Que imaxe...

Lois Antón

L etras que enmarcan caligrafía propia O nde hai miseria nunca houbo escola I maxina a terra que soñamos dando de comer S...

O último barco

Este libro agranda un xa de seu meritorio catálogo de obras incluíbeis dentro do que é a novela negra galega. E, pola súa vez, no...