martes 21.01.2020
A opinión de
Xoán Carlos Domínguez Alberte
Xoán Carlos Domínguez Alberte Profesor de ensino público e escritor

A pé de obra: Alfredo de la Iglesia (112)

Esta obra constitúe un testemuño máis do amplo labor erudito exhibido polo profesor Xesús Alonso Montero na morea de publicacións que...

A pé de obra: Tíralle da Lingua 2019 (111)

Logo dun par de anos sen se celebrar, a AS-PG volveu convocar a final de ámbito galego do Tíralle da Lingua. Esta, a XVIII edición, tivo...

A pé de obra: Por puntos (110)

A representación da realidade a través da linguaxe adquire nesta novela de Manuel Portas unha lúcida operatividade de base popular....

A pé de obra: Infamia (109)

As arestas irregulares do gume irto dun cristal que se fenden na carne da propia man, e que, malia iso, non deixa de apreixar con forza....

A pé de obra: O Anxo de Monteasnal (108)

Este ensaio, do que é autor o profesor Raúl Soutelo Vázquez, inclúe un xa de seu elocuente subtítulo: Investigación e didáctica da...

Fornelos & Fornelos

Levan transcorridos xa oito anos dende que agromou o primeiro esteo deste proxecto literario do que é autor Xerardo Quintiá. Así, coma...

A orde do día

Esta obra, da autoría de Éric Vuillard, vérquese ao galego ao pouco da súa publicación orixinal en francés. A responsábel desta versión...

A utopía que diluíu o vento

O Couto Mixto acada o valor simbólico da liberdade, da república, da independencia, tal como subliña Xosé Luís Méndez Ferrín nas verbas...

Certame de Poesía Francisco Añón

Acaba de se distribuír o volume do  XXII Certame Francisco Añón de Poesía.  Convocado polo concello de Outes, é esta unha...

A cama de meu avó

O negativo da identidade.  A cama de meu avó Manuel Sanmartín Méndez . E a procura do acomodo necesario da interrogante. Que imaxe...

Lois Antón

L etras que enmarcan caligrafía propia O nde hai miseria nunca houbo escola I maxina a terra que soñamos dando de comer S...

O último barco

Este libro agranda un xa de seu meritorio catálogo de obras incluíbeis dentro do que é a novela negra galega. E, pola súa vez, no...

Se isto é un home

Primo Levi foi quen lle outorgou outro sentido ás palabras de Theodor Adorno sobre a poesía. A reformulación do sobrevivente dos campos...

Tres pintores

Con  Tres pintores  retorna Xosé Cid Cabido á produción narrativa, logo de case unha década de silencio.   Trátase...

As bolboretas do Mekong

Non é a primeira vez que Cesáreo Sánchez Iglesias converte en materia literaria unha experiencia de viaxe. Desta volta, con As...

Libraría Couceiro

Estes días a compostelá Libraría Couceiro está a celebrar os seus primeiros cincuenta anos de vida. E con eles unha morea de angueiras,...

Tempo fósil

“Da ruína da razón nace a palabra/que busca regresar”, inflama os afectos “o incendio da memoria/mentres se parte o esternón da casa”....

Vivir sen permiso

Integran esta obra tres relatos, "O medo dos ourizos”, “Sagrado mar” e “Vivir sen permiso”, narración esta última que se basea na idea...

O único lugar onde ficar inmóbil

A poeta ourensá Arancha Nogueira amosa con contundencia outra nota nova de voz. A súa estrea literaria producírase xa en 2013,...

Iridium

A última entrega narrativa de Francisco Castro achégase a un ámbito problemático dende unha múltiple vertente. O xa de seu complicado...

Competencia oral

Fronte ao absoluto desleixo institucional cómpren medidas efectivas que sexan aplicábeis para frear a hemorraxia da enxurrada...

Cartas dende o esquenzo

"Unha das sensacións máis frustrantes en calquera proceso de comunicación lingüística dáse cando non conseguimos sintonizar...

Pla Zubiri rescatado

  O profesor Emilio Xosé Ínsua responsabilízase dun rigoroso e documentado traballo titulado  O escritor viveirense...

Lapis na noite

Na súa segunda entrega narrativa, Ramón Nicolás enxerga con habilidade a represión propiciada pola ditadura arxentina, a inicios do...

Contra Todo Isto

  Nunha carta, de 1872, escribíalle Gustave Flaubert a Iván Turguéniev : “Sempre procurei vivir na miña torre de marfil,...
Destacado

A pé de obra: Ramón Cabanillas do A ao Z (113)

Dentro da vasta produción literaria deste escritor, a poesía ocupa un lugar non menor, mais se callar menos coñecido, na escrita de Ramón Caride Ogando. Así, nos últimos tempos, canda o volume de relatos Singamia 1.1, o autor deu ao prelo o poemario Ramón Cabanillas do A ao Z. Obra que constitúe unha xustificada homenaxe creativa a un autor merecente dunha maior proxección no noso sistema…
O + EN NÓS DIARIO