domingo 18/04/21
A opinión de
Xoán Carlos Domínguez Alberte
Xoán Carlos Domínguez Alberte Profesor de ensino público e escritor

Xela en prosa

Non te amola! é unha narración infantil inédita de Xela Arias, que agora –con ilustracións de Luz Beloso– ve luz. A voz narradora é...

O retorno dos homes mariños

Na fin daquela década en que a mocidade galega era quen de aturuxar ao son do rock bravú Xurxo Souto publicaba a súa terceira obra...

Fardel de eisilado

Co gallo de se cumpriren cento dez anos do nacemento de Luís Seoane viu luz unha edición facsimilar do seu Fardel de eisilado . O...

Biblioteca Nós

Co gallo da conmemoración, en 2020, do centenario da aparición do primeiro número da revista Nós saíron do prelo unha serie de títulos...

Zona a Defender

O mundo enteiro é unha Zona a Defender, afírmase neste libro de crónica xornalística de Manuel Rivas. Outro principio do mundo é...

No interior do abandono

Libro de fotografías de Carlos Lorenzo e poemas de Baldo Ramos. O material gráfico tirouse en lugares da Bola, Verea, Celanova e mais...

Pangalaica

Xurxo Souto recolle neste volume un conxunto de pequenos artigos, acompañados da respectiva imaxe alusiva, publicados na contraportada...

Un señor elegante

Nesta obra de Suso de Toro preséntasenos un relato que se constrúe entre hipóteses, dúbidas, descubertas e interrogantes. Así, como sen...

Benvidos á cidade

En 1945 George Orwell establecía unha aguda parábola política, centrándose nas consecuencias do totalitarismo, a través dun satírico...

Granito

Na base desta novela de Álex Alonso estase a levar a cabo un exercicio literario de gran rendemento narrativo. Para iso o autor traza...

O paraíso dos inocentes

Na súa última proposta narrativa Antón Riveiro Coello abéirase ás secuelas dun significativo conflito contemporáneo provocado pola...

Centenario de ‘Nós’

O 30 de outono de 1920 vía luz o primeiro número da revista Nós, subtitulado Boletín Mensual da Cultura Galega. Dende esta data ata...

Quérote canto

Asistimos nesta obra a unha experiencia de recollemento e comuñón da palabra poética a través da procura do latexar do silencio. Para...

O Reino medieval de Galicia

Esta monografía, subtitulada Crónica dunha desmemoria , inicia unha colección que persegue contar a historia dende unha ollada propia....

A xente da Barreira

Con este título de Carballo Calero reanimábase o pulso exangüe da literatura galega, tres lustros despois do inicio da barbarie incivil...

Ao pé de obra (129): Pandemia

A comezos do andazo do coronavirus que estamos a padecer o pensador esloveno Slavoj Zizek publicou o ensaio Pandemia! A COVID-19 sacode...

Ao pé de obra (127): Cadencias

Esta nova proposta narrativa de Manuel Portas abre cunha cita sacada dun dicionario relativa ao significado do termo que lle dá título á...

Ao pé de obra (126): Porque te quero

A comezos de ano vía luz este título de Baldo Ramos na editorial Galaxia. Ao que lle habería que engadir a publicación, uns meses...

Ao pé de obra (124): Pazo de Tor.

  A lonxevidade creativa de Luz Pozo Garza abrangue un dilatado período que se estende dende 1952 —data da publicación d’ O...

Ao pé da letra : Tantos anos de silencio

Nesta proposta narrativa de Francisco Castro percíbese a importancia e o valor da palabra xusta. Coma no poema. Para, segundo insinúa o...

Birimbao

É esta a obra dun autor fundamental do noso sistema literario que se lle dá a coñecer ao lectorado máis de oitenta anos despois da súa...

A pé de obra (119): Luz

Cando empecei a tratar a Luz era eu bolseiro do Centro Ramón Piñeiro. Lembro perfectamente que acostumaba ila buscar á estación de tren...

A pé de obra (118): Un lume azul

Coma nunha partida de xadrez en que o movemento firme dunha peza conleva unha precisa exploración que ha de ocasionar irreversíbeis...

A pé de obra (117). Feliz idade

Este poemario de Olga Novo achega o rumor dun bosque de cromosomas que se renova nunha nova vida. A “Carta limiar” que introduce os...

A pé de obra 116: Beleza vermella

Ao ir pasando as páxinas desta novela de Arantza Portabales é doado percibir nelas o recendo dalgúns dos grandes clásicos da literatura...