Concha Fernández
Concha Fernández
Opinión

Violencia de xénero nos tempos do pin patriarcal

É indiscutible que no século XXI se teñen producido avances importantes na defensa dos dereitos das mulleres e na loita contra as desigualdades e violencias que sufrimos as mulleres por ser mulleres. De inicios deste século son as leis de igualdade, as leis contra as violencias de xénero, a…