Fajardo Pérez, Montse
Fajardo Pérez, Montse
Opinión

Na misa e repicando

Di o profesor e historiador Xosé Álvarez Castro que unha das grandes prioridades que temos que ter as persoas e colectivos que traballamos en prol da memoria das vítimas do franquismo é a de facer pedagoxía, a de explicar unha e outra vez o que supuxo o golpe de Estado do 36 non só para quen…