Emilio Vega Rodriguez
Emilio Vega Rodriguez
Opinión

Esquecemento histórico do PSOE da Coruña

A vitoria do golpe militar fascista do ano 1936 significou un cambio da sociedade coruñesa. Os militares e fascistas levaron adiante un exterminio xenocida (político, físico e psicolóxico) de persoas con ideas democráticas, republicanas e galeguistas. Significou a configuración dun novo grupo…