domingo 18/04/21
A opinión de
Anxo Louzao
Anxo Louzao Plataforma Vía Galega

O dereito a sermos nós

A xestión e as decisións políticas sobre a pandemia evidenciaron e fortaleceron a estrutura centralista do Estado. A carencia de...

A Lomloe e as mentiras de Feixoo

O sistema educativo é o reflexo, a través das súas leis, do modelo de sociedade que se quere construír para o futuro. Impúxose un...

Galiza nación. Un pobo con dereitos

A dependencia padecida por Galiza durante séculos someteuna a intereses alleos e  negoulle a súa razón de ser e existir. Seméntase...

O camiño por percorrer

A falta de soberanía nacional, de capacidade política plena -constante histórica dos últimos cinco séculos- impediunos como pobo...

Feixoo, azoute de Galiza

Non é a nosa intención enumerar e valorar a tardanza, a improvisación, a falta de material, os erros ou a falta de mediadas para...

Lingua e dereitos

O povo galego creou a súa lingua para usala como necesidade social. Só deixa de utilizala cando lle é arrebatada mediante diferentes...

Emigración, unha desfeita para Galiza

Apreocupación e gravidade do novo ciclo migratorio galego levou a Vía Galega a activar unha campaña de concienciación e denuncia, baixo...

Unha ILP imprescindíbel para o profesorado e para o ensino público galego

O ensino en Galiza nestes últimos anos foi albo de numerosos e incesantes recortes dirixidos ao desmantelamento progresivo do ensino público e ao desprezo do ensino en galego. Mentres, reforzábanse e ampliábanse os concertos educativos, mantíñanse os dos centros que segregan o alumnado por razón de xénero e acrecentábase a españolización.

Orzamentos 2014, a educación pública de rebaixas

O PP pretende aprobar uns orzamentos para o ano 2014 que afondan  no desmantelamento do ensino público e dificultan o acceso universal á educación gratuíta. Estes orzamentos acrecentan, aínda máis, as múltiples carencias que padece o sistema educativo público galego e atrancan,  por non dicir imposibilitan, a igualdade de oportunidades.