mércores 03.06.2020

Mobilización social e goberno inútil


Acabamos de vivir unha semana marcada por un intensísima mobilización social


Acabamos de vivir unha semana marcada por un intensísima mobilización social, nos dous flancos que máis lle interesan a este país: o da defensa do seu dereito a producir -co retorno de tractoradas masivas que lembran as de 2009- e o da reivindicación de servizos públicos dignos de tal nome -coa manifestación histórica en contra da xestión privada do hospital de Vigo. Esta semana puxo de relevo que o pulso social do país está moi vivo e que o seu latexo é propio dunha nación atravesada por problemas que teñen que ver cos fundamentos básicos do estado do benestar, mais tamén coa súa capacidade para xerar riqueza e para ter unha economía nacional verdadeiramente moderna (os Estados máis desenvolvidos son aqueles que parten dun sector primario punteiro).

Esta semana puxo de relevo que o pulso social do país está moi vivo

E ante isto, cal foi a reacción do presidente da Xunta. No caso de Vigo, enrocarse na defensa de intereses privados e insultar as 200 mil persoas que saíron á rúa, algo inconcebíbel nun gobernante democrático. No das tractoradas, Feijóo fixo o de case sempre: botou balóns fóra, como se el non tivese nada que propor ou mesmo que facer (controlar as prácticas de dúmping nas grandes superficies, por exemplo).

A sociedade galega está moi por enriba dun goberno cuxo único proxecto é o de favorecer os intereses económicos dunha minoría (con frecuencia grandes empresas españolas con domicilio fiscal está en Madrid) e que infelizmente ve no campo non un motor económico, senón un lastre. A sociedade continuará a moverse. Deste goberno pouco cabe agardar. Só a súa substitución no horizonte.

comentarios