sábado 06.06.2020

Análise política da UE e o papel do Reino de España

Non existe unanimidade sobre a natureza política da UE. No presente artigo pretendemos expoñer  a visión defendida por certos pensadores, que é diferente á divulgada polos medios de comunicación dominantes. Os  autores que citamos e expoñemos o seu pensamento en relación á UE,  son  da dereita e esquerda, españois e estranxeiros,  e iso a través de estudos, ensaios e artigos  publicados nos últimos 15 anos.

Especialistas no pensamento e a historia contemporánea de Europa e de España, como  o profesor  Dalmacio Negro, afirman que o proceso  xurdido desde a Revolución Francesa baséase na mentira ou manipulación do consenso. As oligarquías dominantes, a través da manipulación, da mentira, da propaganda e da ficción da representación parlamentaria, crean un consenso político de costas á realidade social ou ao consenso social. Os supostos partidos, que considera  en realidade faccións dun partido único, impoñen o seu dominio ao servizo das elites económicas e en sentido contrario ao sentir ou necesidades do pobo. En España pasouse dunha  ditadura persoal á ditadura dos partidos ou faccións políticas. Dado que todo está acordado entre as oligarquías, as eleccións limítanse a lexitimar ou legalizar  á facción que obteña máis representación. Sempre de costas ao prometido, proposto e divulgado ao pobo. Por iso considera que  se pode afirmar que a soberanía esta secuestra polos partidos ou faccións, e a liberdade política confiscada  polo consenso das oligarquías  partitocráticas. Afirma que a política consiste en repartirse o botín entre as diferentes  elites que determinan o liderado das organizacións políticas. Co actual sistema electoral, e a confusión de todos os poderes do estado, os xefes dos partidos, unha pequena elite,  son os que teñen todo o poder, e úsano en beneficio dos grupos económicos que os financian. O consenso pódese definir como a alianza entre as oligarquías. Nese labor é básica a formación,  e con iso o control da opinión pública, a través do engano e a manipulación informativa. En definitiva crean unha linguaxe propia, unha  neolingua Orweliana.  Para o profesor, no momento presente domina a  “política correcta”, unha mestura de política   cratolóxica e utópica unidas polo consenso político.  A idea atópase nos capítulos IV e V do  Leviatán de  Hobbes. A súa finalidade principal consiste en impoñer un  new  speak, pois quen impón a linguaxe, manda. De aí a confusión existente no imaxinario estado positivo da Humanidade,  confusión que tal vez tamén denota debilidade. (Vide.  Dalmacio Negro. Europa: a destrución das nacións. Razón Española. nº 191. 2015. Vide. A tiranía do Consenso. Razón Española. nº 143. 2007. Vide. Gonzalo Fernández de la Mora. Contradicións da  partitocracia. Razón Española. nº 200. 2016.).

Conceptos e ideas tradicionais como Patria, Nación, Nación  Historica, Estado-Nación, ou Estado sen nación, cultura propia, nacional con estado ou sen estado, espírito da nación, pobo, e  civilización, atendendo a  Dalmacio Negro,  están a ser atacadas polas oligarquías económicas europeas, as cales só defenden os seus beneficios económicos: son indiferentes morais, a súa democracia é a coacción e a violencia, e o seu obxectivo o capitalismo de Estado. O demais sóbralles e queren eliminalo. Un dos métodos que usan é  embruteciendo aos súbditos, como fixo  Ciro cos  Lidios. De aí esta estraña complicidade na incrible permisividade coas drogas, o  nihilismo afectivo e sexual que cargan sobre as novas xeracións. Con iso dálles unha aparencia de liberdade, e  fatua felicidade. Mais a escravitude de  Ciro aos Lidios están a impoñela aos europeos no século  XXI.

John  Laughland na Obra A  fonte  Impura afirma que a UE tal como  coñecemos é inmutable xa que  se cimentou como a franquía da mundialización capitalista en Europa e os seus donos non poden aceptar cesións ou fendas no seu dominio. Considera que non poden nin queren. Os que mandan non queren perder o mando. O poder osténtano  as finanzas e as grandes empresas, e todo o que se fai é en beneficio exclusivo dese minúsculo grupo dominante.  Os  tratados da UE, que ninguén os  votou en España, só o parlamento das faccións, son realmente inmutables, xa que as oligarquías de case todos os estados están impostas polo poder económico que domina a UE.

En España, ao día da data, certos grupos sociais pregúntanse como é posible que se designara candidato a alcalde de Barcelona ao que  foi  primeiro ministro da  Republica Francesa, quen o seu ministro do interior, deputado na  Asemblea Nacional francesa, deputado rexional, alcalde do seu pobo de Francia, e dirixente do Partido Socialista Francés.   O día 25 de marzo comunicáronnos que  41 senadores franceses denuncian a “represión” contra os líderes do ‘ procés’ e piden que Francia e outros Gobernos europeos interveñan "para que haxa unha mediación". Todos eses feitos políticos son moi curiosos. Tal vez algún día sexa presidente da Republica catalana un francés?. Tode é moi “curioso”.

O pobo británico votou salir da Unión Europea. Ese é o mandato do Pobo. Mais os medios de comunicación españois indican que o Primeiro ministro británico e un dictador, un  desquiciado, etc, etc, etc

Debemos lembrar que nos anos 80 do século pasado, o pensador Gonzalo  Fernández de la Mora, máximo intelectual da dereita española,   indicara a súa opinión sobre cales eran os obxectivos da Transición e do cambio político. Na súa opinión, explicada na  súa obra Os erros do cambio, había  intereses das potencias europeas no proceso do Cambio: Debilitar o estado español para colonizalo economicamente. Alcanzaron o obxectivo?.

As consecuencias desta situación de dominación é que as clases populares desfavorecidas rebélanse, e por iso abandonan  os discursos da esquerda e dereita  europeístas.  A este cambio de vontade das clases populares, ante unha política que os prexudica, os políticos profesionais denomínano “auxe da extrema dereita” “auxe da estrema esquerda”, ou “populismos”. As súas análises son moi divulgados: o Brexit explicárono dicindo que votaron mal; en Hungría  Orban é un erro;  Polonia vota mal; a Fronte Nacional francesa etc, etc. En definitiva atendendo ás súas declaracións, parece que afirman  que os cidadáns europeos, cando non votan os que eles queren,  non serven para votar.  

Asistimos nestes días a ver un espectáculo histriónico  histórico: O Primeiro ministro británico  ten a obriga de cumplir a vontade popular británica expresada no referéndum. O pobo británico votou salir da Unión Europea. Ese é o mandato do Pobo. Mais os medios de comunicación españois indican que o Primeiro ministro británico e un dictador, un  desquiciado, etc, etc, etc. O que ten a obriga de cumplir o mandato popular do pobo británico e descualificado. E os que se opoñen o Brexit, os que están en contra da vontade do pobo británico expresado nun referéndum son histriónicamente cualificados como  defensores da democracia e do orde…É un exemplo de manual de cómo se manipula a realidade.

A mentira e falsidade para Rafael Poch parece que chega a extremos ridículos. O  establishment e os seus  xornalistas  xa teñen o culpable de que as masas se rebelen: Rusia. O especialista e xornalista Rafael  Poch de Feliu afirma que iso é todo unha gran mentira.  A noticia da inxerencia rusa denomínaa “a maior noticia falsa dos últimos anos”. Atendendo o xornalista citado,  Macron, ante a potente revolta dos “chalecos amarelos”, busca un cabeza de turco: Moscova. Talvez  iso é mostra da decrepitude desa mesma elite dominante.

Os políticos perderon o medo ao ridículo e xa só saben mentir.  A súa linguaxe empeza a ser inútil para manter a dominación, e por iso é factible que  recorran á forza para manter o seu dominio.  Macron anunciou a mobilización das forzas armadas para disolver as manifestacións dos que protestan. Non parece moi  democrática a medida….. (Vide. Rafael  Poch de  Feliu.  A cuestión UE: dilemas e pantasmas. Blogue persoal).

Podemos preguntarnos o motivo de que en ningunha universidade española se realicen conferencias, estudos, seminarios e debates académicos sobre o resultado da entrada na UE. Podemos preguntarnos as motivacións de non realizar estudos sobre o feito de que a Gran Bretaña, Suecia e outros países non abandonasen a súa moeda. Parece que  non interesa

Podemos preguntarnos o motivo de que en ningunha universidade española se realicen conferencias, estudos, seminarios e debates académicos sobre o resultado da entrada na UE. Podemos preguntarnos as motivacións de non realizar estudos sobre o feito de que a Gran Bretaña, Suecia e outros países non abandonasen a súa moeda. Parece que  non interesa.  Desde a prensa e os intelectuais afíns, atácase a superficialidade das cousas,  os danos do sistema, pero nunca a súa última consecuencia definitiva:   a suplantación do poder por unha oligarquía. Iso si, dinnos que o pobo é soberano, listo, que ten bo sentido popular, que somos unha democracia madura. Máis cando os cidadáns non votan o que queren, as  elites critícanos. 

A alienación da opinión pública aparenta ser  moi alta. A maioría da xente talvez non di o que pensa, senón aquilo que lle din que debe pensar. Xa temos a resposta ao por que en ningunha universidade española, ou sindicato, ou agrupación de empresarios de comerciantes, etc,  se realicen conferencias, estudos, seminarios e debates académicos sobre o resultado da entrada na UE, o Euro, etc.

Para Wolfgang  Streeck a Unión Económica e Monetaria ( UEM) foi un erro histórico (Vide. O País. 15 de marzo de 2019. Alternativas ao corpiño monetario do euro). E pregúntase: Poden os países prexudicados polo euro saír del? Si. Para as elites económicas de Alemaña e Francia, os amos da UE, obviamente non lles interesa, e na súa opinión, países como Grecia e Italia, ou España, podían como mal menor  ter unha  segunda moeda nacional xunto coa moeda Euro. Asegura que  en Italia puxéronse en marcha os preparativos para iso. De feito a Gran Bretaña sempre mantivo a súa libra, e  Suecia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Polonia, República Checa,  Rumania  manteñen a súa moeda.

Os políticos  españois nunca deron ningún problema na Unión Europea porque, na súa opinión, non comprenden onde están metidos

No O salto, o 22 de marzo de 2019 o sociólogo Wolfgang  Streeck afirmaba que os políticos  españois nunca deron ningún problema na Unión Europea porque, na súa opinión, non comprenden onde están metidos. Tras explicar que a UE é un instrumento ao servizo das elites económicas alemás, cousa que aparenta ser evidente,  di que os políticos españois  non saben o que fan. Na súa opinión  os políticos españois foron moi ben adestrados desde “a súa infancia” acerca da Unión Europea, e lémbranos que “Bruxelas non é o Festival do Amor” é un instrumento onde uns mandan e outros obedecen, uns gañan e outros perden. (Vide. Wolfgang  Streeck. O Salto. “Os españois nunca deron problemas na UE porque os seus políticos non saben onde están metidos”. 22 de marzo de 2019.).

Paul  Krugman xa indicara que unha das causas principais do paro e a baixada de salarios en España era o Euro: “Se España seguise tendo a súa antiga moeda, a peseta, podería remediar rapidamente o problema cunha desvalorización (por exemplo, reducindo o valor da peseta un 20% con respecto a outras divisas europeas). Pero España xa non ten o seu propio diñeiro, o que implica que só pode recuperar a súa competitividade mediante un lento e doloroso proceso de  deflación”.  (Vide.  Paul  Krugman. O País. “A creación dun ' eurocaos'”. 16 de febreiro de 2010).

As secuelas desta longa crise provocada pola UE foron mortais para as familias das clases medias e traballadoras. A taxa  de desemprego segue sendo das máis altas do mundo occidental. A taxa de desemprego xuvenil segue sendo superior ao 42%, a máis alta de Europa. Perdemos a unha xeración enteira. Millóns de familias descenderon de clase social. E se non traballan ou traballan con contratos con cotizacións baixas, as súas pensións serán baixas.

Seguir na unión monetaria europea condénanos a ser un axente secundario en Europa limitado a ofrecer produtos hortofrutícolas, en competencia con Marrocos, e servizos de hostalería aos máis prósperos veciños do norte. E iso con salarios baixos para os  traballadores deses sectores, xa que se compite con países pobres.  Permitirase   ter un  tecido industrial nalgunhas zonas. Ao aceptar que o poder real o  detenten os banqueiros, Paris ou Berlín,  será o que eles decidan. (Vide. Stuart Medina.  Infolibre. “España debe abandonar o euro inmediatamente e recuperar a súa soberanía monetaria. 20 de marzo de 2017.).

Xa van case 20 anos que John  Laughland publicou A fonte Impura. Na súa famosa obra indicaba que as empresas alemás necesitaban unha desvalorización do marco para poder sobrevivir,  e para iso se creou o euro. Ao ser a única moeda,  e controlala por eles, ancoraban a toda a zona euro  ás súas necesidades de venda e de cambio. Créase así un espazo económico atendendo aos intereses deses grupos industriais. Iso forma parte dun plan máis amplo dentro do proxecto  globalista. Afirmaba John  Laughland que “en anos recentes a política europea ecoou cun ruído xordo, opaco e repetitivo: o dos cravos afundíndose no cadaleito da democracia”. 

Análise política da UE e o papel do Reino de España
comentarios