Enquisa

ENQUISA | Debería o comercio abrir os domingos?

É un debate recorrente desde hai anos o de se debe o comercio abrir os domingos. Quen o defende apela á necesidade de atender uns consumidores que o demandan e poder competir co comercio electrónico. Quen se opón advirte do seu impacto negativo non só no pqueno e mediano comerio, tamén no modelo de sociedade.
13.56 %
79.66 %
6.78 %
Enquisa cerrada el 30 de xuño de 2024
Comentarios