Imprimir

Idioma invasor, por Xoán Costa

Xoán Costa | 06 de setembro de 2019

Imaxe: José García Mosquera, primeiro tradutor do Beatus Ille para galego
Imaxe: José García Mosquera, primeiro tradutor do Beatus Ille para galego

No número 104 de El Heraldo Gallego, publicado o cinco de xaneiro de 1876, topamos cunha extensa crónica asinada por Juan A. Saco e titulada “Poesía Galega Contemporánea”.

Sob este único título o autor realiza á vez dúas crónicas, unha literaria e outra sociolingüística ao tempo que salienta os defectos idiomáticos máis comúns nestes autores, sobre todo o uso abusivo de castelanismos.

Quéixase Saco da “invasión sen cesar crecente” do idioma castelán e de que o galego está “medio desterrado das poboacións de máis importancia”.

texto

E mentres a lingua decae, xorde con forza a literatura e unha “entusiasta pléiade” de mozos loita con forza para situar a literatura galega nun alto lugar na historia da literatura, ao tempo que provocan que sobre a nosa literatura poñan os ollos literatos de outros países.

Tamén vai a queixa contra o noso sistema editorial que provoca que moitos destes autores morran sen ver apenas publicada a súa obra: “Lástima causa, en verdade, que un bon número baixen ao sepulcro sen terse dado a coñecer na prensa”

Un destes esquecidos, daquela e de agora, é José García Mosquera de quen está próximo o 151 aniversario da súa morte (foi o dezasete de novembro de 1868), e ninguén lembra como poeta en galego e tradutor do "Beatus ille" de Horacio que publicou en Revista Gallega, a publicación fundada por Galo Salinas que durante doce anos, entre 1895 e 1907, foi emblema do rexionalismo liberal da cidade da Coruña e contou cunha nómina de colaboradores do máis alto nivel pois, como di Carvalho Calero, “nela colaboraron cáseque todos os escritores galegos do seu tempo”.

 

Podes ver este artigo na próxima dirección /articulo/lingua/idioma-invasor-xoan-costa/20190906084716083788.html


© 2020 Nós Diario