Imprimir

Como coidar na casa dunha persoa con COVID-19?

Redacción | 23 de marzo de 2020

854 persoas permanecen illadas nas súas casas por mor do coronavirus na Galiza (Arxina).
854 persoas permanecen illadas nas súas casas por mor do coronavirus na Galiza (Arxina).
Na Galiza, máis de 850 persoas diagnosticadas de COVID-19 permanecen en illamento domiciliario. Recupéranse na casa porque cumpren algúns dos requisitos fixados polo Ministerio de Sanidade para estes casos.

Máis de 70% dos casos positivos por coronavirus na Galiza seguen desde as súas casas as recomendacións de coidados do Ministerio de Sanidade. Presentan síntomas leves e non cumpren os criterios de ingreso hospitalario acordados polas autoridades. Porén, deben atender unha serie de consellos para superar o contaxio e garantir unha convivencia segura dentro do propio domicilio.

A persoa contaxiada pode vivir soa

Non require vivir acompañada sempre e cando poida asegurar unha asistencia telefónica. Polo tanto, debe contar cun teléfono que garanta a comunicación permanente co persoal sanitario até a resolución dos síntomas.

Cuarto propio

Se a afectada convive con outras persoas é importante que dispoña dun cuarto propio onde poida permanecer illada. Un cuarto individual con ventilación ao exterior e a porta pechada.

Comunicarse polo móbil

A persoa contaxiada deberá comunicarse por móbil co resto das habitantes da casa, co fin de evitar saídas que comprometan a saúde das conviventes. Como norma xeral, o protocolo estabelece que non debería haber na casa persoas con condicións de saúde sensíbeis: de idade avanzada, enfermas crónicas, inmunodeprimidas, embarazadas… Con todo, cada caso valorarase de forma individual.

Cuarto de baño

Cando sexa posíbel, a doente illada deberá dispoñer dun baño para o seu uso exclusivo. Cando sexa necesario compartilo con outras residentes, haberá que limpalo con lixivia despois de cada uso. Tamén se recomenda que conte cun caldeiro para o lixo, de pedal e cunha bolsa de plástico fácil de retirar con todos os residuos que xere dentro da súa estancia.

Zonas comunitarias

Cando a paciente visite zonas comunitarias, deberá facelo con máscara respectando sempre unha distancia de seguridade co resto das persoas da casa de entre un e dous metros. Neste escenario, recomendan evitar calquera fonte de aire, fría ou quente. As zonas comúns deberán manterse ben ventiladas.

Enxoval

A persoa illada deberá contar cos seus propios pratos, vasos e cubertos, así como dispoñer da súa propia vestimenta, roupa de cama e toallas, e non compartir nunca o enxoval que use o resto das conviventes. O lavapratos e a lavadora poñeranse sempre a 60 graos e a roupa da persoa infectada haberá que lavala por separado.

Medidas de hixiene

A persoa enferma deberá seguir en todo momento as medidas hixiene respiratoria: cubrir a boca e o nariz ao tusir ou esbirrar co cóbado flexionado ou con panos de un só uso no cubo do lixo disposto para ela e lavar as mans con frecuencia, con auga e xabón ou con solucións hidroalcólicas.

Visitas

As visitas externas quedarán restrinxidas durante o tempo que dure o illamento. Porén, recoméndase dispoñer dun rexistro de entrada e saída diario das persoas que accedan ao cuarto de uso exclusivo da doente.

 

 

Podes ver este artigo na próxima dirección /articulo/social/como-coidar-dunha-persoa-covid-19-casa/20200323132527093612.html


© 2020 Nós Diario