sábado 23/10/21

A poboación galega menor de 36 anos cobra menos agora que hai 12 anos

O Instituto Galego de Estatística (IGE) publicou hoxe o estudo de salarios baseado nas fontes tributarias e correspondente a 2019, no que destaca a perda de ingresos entre a xente nova e a progresiva redución da fenda salarial entre homes e mulleres, aínda acusada.
As persoas novas, en especial as que traballan como asalariadas na hostalaría, son as que cobra os salarios máis baixos (Foto: Arxina).
As persoas novas, en especial as que traballan como asalariadas na hostalaría, son as que cobra os salarios máis baixos (Foto: Arxina).

Antes de que a pandemia do coronavirus fixese acto de aparición, a economía galega loitaba por superar a crise de 2008. Segundo recolle o IGE no seu informe, baseado nas estatísticas da Axencia Tributaria, o pasado ano o salario medio anual na Galiza (19.879 euros) xa era o máis alto da serie histórica. O aumento rexistrado en 2019, o quinto consecutivo, foi de 3,8%, en liña co do Estado español, sensibelmente superior (20.566 euros de media). 

O primeiro aspecto que chama a atención sobre os salarios son as diferenzas por sexo. No caso da Galiza, a variación entre o salario medio anual dos homes e das mulleres ascendeu a 4.527 euros no exercicio pasado, lonxe dos 5.076 euros que chegou a marcar en 2008. Porén, o IGE resalta que o salario medio das mulleres galegas, aínda que é máis baixo que o español, aproxímase máis ao da media estatal que no caso dos homes (17.511 euros na Galiza fronte 17.927 de media no Estado español).

A banca gaña

Por sectores, o maior salario medio rexístrase no das entidades financeiras e aseguradoras (34.932 euros), e o menor en "outros servizos persoais e de ocio" (9.967 euros). Con respecto a 2018, todos os sectores tiveron crecemento, salvo agricultura, gandaría, silvicultura e pesca, que rexistra un incremento do número de persoas asalariadas (pasa de 24.521 en 2018 a 25.250 en 2019) superior ao incremento do salario total do sector, que pasa de 15.991 euros en 2018 a 15.792 en 2019. Os maiores crecementos rexístranse nos servizos sociais (5,5%) e no sector da construción e actividades inmobiliarias (4,6%).

As maiores variacións co Estado español prodúcense nos sectores de información e comunicacións (31.801 euros de media no Estado fronte 25.112 na Galiza) e no sector financeiro e asegurador, onde a diferencia entre territorios rolda os 9.000 euros.

Cuestión de idade

O informe do IGE sinala tamén que a poboación asalariada galega está máis envellecida que a española. A proporción da poboación con máis de 55 anos supera a media española nun punto porcentual. En contraste, a xente nova (menores de 36 anos) teñen máis peso no Estado español que na Galiza, 32% fronte a 28%.

Este grupo de poboación, a  xente menor de 36 anos, presenta ademais unha gran diferenza entre o peso da súa masa salarial e o peso poboacional, xa que, pese a representar 28% da poboación asalariada na Galiza, só recibe 19% da masa salarial. No resto de grupos de idade a proporción de masa salarial supera a de poboación, sendo o grupo de 46 a 55 anos o que presenta unha situación máis favorábel (26% das persoas asalariadas absorben 31% da masa salarial).

Con todo, a distribución deses salarios é máis equitativa na Galiza que no conxunto do Estado español. No caso dos salarios máis baixos, na Galiza hai 34% da poboación asalariada que percibe 10% da masa salarial (fronte 38% no Estad0) e 75% absorbe 47% dos salarios, cando en España 73% do colectivo asalariado leva 41% da masa salarial. 

No das rendas salariais máis elevadas, na Galiza 10% das persoas asalariadas reciben 30% da masa salarial, en troques no Estado español 13% recibe 36% dos salarios totais.

Menos ingresos que antes da crise de 2008

En relación a evolución nos últimos anos, o informe do IGE resalta que, por idade, todos os colectivos teñen un salario medio en 2019 superior ao que  rexistraban en 2008, excepto o grupo de 18 a 25 anos, cuxo salario medio diminuíu 16% (de 8.654 euros de media en 2008 até 7.294 o pasado exercicio). No grupo de 26 a 35 anos o salario das mulleres en 2019 é 6,3% superior ao de 2008, porén no caso dos homes o salario medio tamén é inferior ao rexistrado en 2008. Nesta franxa de idade cobrouse de media 15.678 euros; 20.715 na de 36 a 46; 23.393 euros na de 46 a 55 anos, e 24.832 euros no colectivo de 56 a 65 anos.

comentarios