mércores 30/09/20
Un modelo que favorece Naturgy

Sogama S.A., vinte anos de residuos incinerados

O 20 de xaneiro de 2000 inaugurouse a planta de Sogama en Cerceda. Esta data marcou o inicio dun modelo centralizado da xestión de residuos, cunha baixa porcentaxe de reciclaxe contraria aos obxectivos ambientais marcados pola Unión Europea.
Camión descargando lixo no vertedoiro de Sogama directamente
Camión descargando lixo no vertedoiro de Sogama directamente
comentarios