Candela Vidal: "É necesario un servizo público de saúde mental que sexa forte e poida atendernos a todas"

Candela Vidal é unha estudante galega de Psicoloxía que acaba de crear unha conta de Instagram, baixo o nome  de @psico_critica, para divulgar coñecemento relacionado co eido da psicoloxía e coa saúde mental. O seu obxectivo é duplo: divulgar e dar saída as súas reflexións persoais. Polo de agora xa elaborou dúas publicacións sobre a chantaxe do medo e a perda ambigua. Os seus textos son extensos e didácticos, cun deseño estético moi coidado, e axudan a entender mellor a importancia da saúde mental.
candela Vidal
comentarios