domingo 19/09/21

Intrusos non desexados

O cambio climático está a causar unha longa listaxe de consecuencias negativas para o planeta e as persoas. Un dos fenómenos que provoca é a migración de especies mariñas. Nos últimos anos están a chegar á costa galega unha serie de especies exóticas que causa un grande impacto medioambiental nos ecosistemas autóctonos.
O peixe porco, unha das especies exóticas máis comúns nas costas galegas (Foto: Jean Beaufort).
O peixe porco, unha das especies exóticas máis comúns nas costas galegas (Foto: Jean Beaufort).
comentarios