luns 20.01.2020

Galiza é dos territorios onde máis influencia ten a situación socioeconómica do alumno na súa evolución escolar

Entre dúas estudantes iguais en competencias, aquela do estrato socioeconómico máis baixo ten 6 veces máis probabilidades de repetir que a súa compañeira do estrato máis alto.

Galiza é dos territorios onde máis influencia ten a situación socioeconómica do alumno na súa evolución escolar
Galiza é dos territorios onde máis influencia ten a situación socioeconómica do alumno...
comentarios